Opis proizvoda

Vrećice za pelene su praktičan proizvod. Vrećice za pelene su obično izrađene od plastičnog materijala i namijenjene su za odlaganje upotrebljenih pelena kako bi se smanjio neugodan miris i spriječilo curenje.

Važno je napomenuti da se upotrebljene pelene ne bi smjele bacati u javni WC, već bi se uvijek trebale odlagati u smeće. Vrećice za pelene su jednostavan način za odlaganje upotrebljenih pelena na higijenski način.

Vrećice za pelene