Opis proizvoda


Folija u listovima 400×600 mm, u roza ili prozirna, za zamatanje svježeg mesa.

Folija u listovima 400×600 mm, u roza ili prozirna, za zamatanje svježeg mesa i ostalih prehrambenih proizvoda, izrađena od LDPE materijala, izrađena od materijala koji mogu doći u neposredan kontakt s hranom.

 

 

MESARSKA I RIBARSKA FOLIJA